Menu
Your Cart

Privacy Policy

             

Dataprivacy is van groot belang voor Zapatilla . en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Zapatilla is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Zaptilla VOF 
Heirstraat 89 
9880 Lotenhulle 
België

Bedrijfsregistratie: Zapatilla VOF 
Geautoriseerd vertegenwoordiger: Cathy Portaels 
Btw-nummer: BE 0568 703 476 
info@zapatilla.be

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Zapatilla kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.

Waar slaan we je gegevens op?

De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?


Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen Zapatilla. Het plaatselijke bedrijf zal enkel optreden als de verwerkingseenheid voor persoonlijke gegevens en zal de persoonlijke gegevens verwerken namens het bedrijf. Jouw gegevens zullen nooit buiten Zapatilla voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, zullen wij je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?


Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Zapatilla contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid: 


Wanneer Zapatilla je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie:

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een Zapatilla account hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je accountpagina op onze webshop.

Recht op wissen:

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Zapatilla zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:

 • je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
 • je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • je hebt een openstaande schuld bij Zapatilla, ongeacht de betalingsmethode
 • als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
 • je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
 • je kredietaanvraag is in de laatste drie maanden afgewezen
 • als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.


Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Zapatilla. Zapatilla zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: J

e hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:

 • door de instructies in elke marketingmail te volgen
 • door de instellingen van je Zapatilla account te bewerken


Recht op beperking: J

Je hebt het recht om te vragen dat Zapatilla de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

 • als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Zapatilla, beperkt Zapatilla alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 • als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Zapatilla elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
 • als Zapatilla de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.


Hoe kun je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we een klantenservicemedewerker die je altijd kan bereiken op info@zapatilla.be

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 
Als je van mening bent dat Zapatilla je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Updates voor onze privacyverklaring: 


Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.


Liefs Cathy